Werkgebieden

Wij kunnen u helpen op het gebied van:

Arbeidsovereenkomsten

 • bepaalde en onbepaalde tijd
 • oproep- en min-max-contracten
 • payrolling en uitzending
 • personeelsreglementen
 • wijziging arbeidsvoorwaarden

Ontslag

 • bedrijfseconomisch ontslag
 • ontslag door disfunctioneren
 • vaststellingsovereenkomsten
 • afvloeiïngsregelingen
 • werkloosheid

Reorganisaties

 • afspiegeling
 • adviesaanvraag Ondernemingsraad
 • onderhandelen vakbonden
 • opstellen sociaal plan
 • ontslagaanvraag UWV

Ziekte en reïntegratie

 • begeleiding bij reïntegratie
 • benadering bedrijfsarts en UWV
 • mogelijkheden loonsancties
 • ontslagaanvraag UWV bij onvoldoende meewerken of na twee jaar ziekte

Bijzondere bedingen

 • concurrentiebeding
 • relatiebeding
 • geheimhoudingsbeding
 • studiekostenbeding
 • verbod op nevenwerkzaamheden

Overig

 • cao-vraagstukken
 • medezeggenschap
 • statutair bestuurders
 • overgang van onderneming
 • goed werkgever- en goed werknemerschap
 • arbeidsomstandigheden en bedrijfsongevallen
 • faillissement